default_scategory_tree_html
Общи условия за ползване Достъпът и ползването на този сайт са предмет на посочените по-долу условия. Моля, не използвайте този уеб сайт в случай, че не сте съгласни с тези условия. Този уеб сайт е разработен и администриран от Смарт Вижън ЕООД. Ние си запазваме правата да прекратим или да правим частични или цялостни промени по този уеб сайт, както и по Общите условия за ползване,d. Моля, отбележете, че ние правим тези промени по наше собствено решение и без предварително обявяване. Поради тази причина бихме искали да ви помолим, следващият път когато посетите този уеб сайт да се запознаете отново с общите условия и да с промените и допълненията, които са били направени. Условия за ползване Цялата информация, документи и илюстрации публикувани на този сайт са собственост на Смарт Вижън ЕООД. Използването им е разрешено само при условие на стриктно спазване на авторските права, като на всяко копие изрично трябва да бъде упоменат източника на информация. Публикуваните материали могат да се използват само за лични цели, като не се допуска промяната им по никакъв начин. Публикуваните илюстрации могат да бъдат използвани само заедно с текста, за който се отнасят. Търговски марки и авторски права Всички търговски марки, публикувани в този сайт, са собственост на Смарт Вижън, освен ако изрично не са упоменати като авторски права на трета страна. Всяко нерегламентирано използване на тези търговски марки или други публикувани материали е изрично забранено и представлява нарушение на Закона за авторското право и сродните му права и всички международни актове в сила за Р България. Ограничена отговорност Информацията, публикувана на този сайт е предоставена от вътрешни и външни източници на Смарт Вижън и се допълва и обновява постоянно. Тя цели единствено представянето на продуктите и услугите на Смарт Вижън . Смарт Вижън не претендира за представителност и не гарантира изчерпателността и коректността на информацията, публикувана на този сайт. Публикуваната в този сайт информация, независимо от това, че е била актуана в деня в който е публикувана, може да не е актуална към настоящия момент, за това препоръчваме на потребителите да я проверяват преди да я използват под каквато и да било форма. Препоръките, дадени на този сайт, както и представените продукти, не Ви освобождават от задължението да проверите тяхната актуалност, особено по отношение на информационните листове за безопасност и техническите спецификации, а за продуктите - по отношение на тяхната пригодност за предвидените цели и употреби. Ако имате нужда от съвет или допълнителни инструкции във връзка с нашите продукти и услуги, можете да се свържете директно с нас. Потребителите на този сайт използват предоставената в него информация на своя собствена отговорност. Смарт Вижън, както и трети страни свързани с публикуването на материали в сайта, поддръжката и разпространението му не носят никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви до този сайт или използването на информация, публикувана в него. Смарт Вижън не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

Смарт Вижън не носи отговорност за временно прекратяване на функциите на сайта, за поява на вирусни атаки или дефекти в работата на сървъра, на който е позициониран уебсайтът и за каквито и да било други технически проблеми, свързани с хостинга.
Препратки към сайтове на трети страни Този сайт съдържа препратки към сайтове на трети страни. Предоставянето на такива препратки не означава, че Смарт Вижън одобрява публикуваното в тях съдържание. Смарт Вижън не поема отговорност за съдържанието на информацията (в това число за нейната пълнота и достоверност), публикувана на тези сайтове, в т.ч. и за евентуални вреди, произтичащи от използването на тази информация по какъвто и да е начин. Смарт Вижън не поема отговорност за това препратките към сайтове на трети страни да осигуряват само качествена информация. Препратките към други сайтове са предоставени единствено с цел удобство на потребителите, които посещават и използват тези сайтове на своя собствено отговорност. Изборът на Смарт Вижън за препратки към сайтове на трети страни в никакъв случай не трябва да ограничава потребителите да ползват само тези препратки. Информация, предоставена от потребителите Потребителите на този сайт носят отговорност по отношение на съдържанието и верността на информацията, която изпращат до Смарт Вижън, както и по отношение на ненарушаването на правата на трети страни, които евентуално са част от тази информация Потребителите дават на Смарт Вижън своето съгласие, че такава информация и данни могат да бъдат съхранявани и използвани за статистически анализи или други специфични бизнес цели. В частност, Смарт Вижън си запазва правото да използва съдържанието на такива съобщения, включително идеи, изобретения, проекти, техники и опит, които се съдържат в тях, за различни цели, свързани с разработване, производство и/или маркетинг на продукти или услуги, както и да предоставя тази информация на трети страни, без ограничения. Чуждестранни потребители Този сайт се поддържа и актуализира от Смарт Вижън ЕООД. Той е предназначен за използване в България. Смарт Вижън не гарантира, че информацията, представена на този сайт е актуална за страни извън България, особено, че продуктите и предлаганите услуги са налични навсякъде в един и същи вид, размер или при едни и същи условия. При всеки случай, когато потребителите посещават този сайт или свалят информация от него, трябва да знаят, че носят отговорност за съобразяването с местното законодателство.

Цени

Знаете ли,че?

Услуги

Политика на салона

Галерия

Контакти

Резервирай онлайн›