default_scategory_tree_html
Политика на поверителност Използване на информация, Защита на данни и Поверителност на данните в интернет СМАРТ ВИЖЪН ЕООД е загрижена за поверителността на данните на посетителите, на страницата на Easy Spa. Защитата на личните данни е изключително важна за нас. Все пак, моля не забравяйте, че сигурността на информацията, предавана чрез интернет не може да бъде гарантирана напълно. Информация, съдържаща лични данни СМАРТ ВИЖЪН ЕООД и други трети страни събират данни, свързани със здравето и информация, съдържаща лични данни като име, адрес, телефонен номер, e-mail адрес и друга информация само ако тя бъде поискана и доброволно предоставена чрез интернет сайт. Можем да използваме тази информация, за да отговорим на Ваши запитвания, да подобрим нивото на нашите услуги и съдържанието на нашия интернет сайт и за наши вътрешни цели. Там, където давате Вашето съгласие да продължите да получавате информация за услугите на СМАРТ ВИЖЪН ЕООД, можем да Ви предоставим съвети, полезна информация, новини и актуализирана информация; да Ви уведомим за нови услуги или да ви попитаме за вашето мнение за настоящите.
Моля, обърнете внимание, че като предоставяте информация, съдържаща лични данни, Вие се съгласявате тази информация да бъде обработвана за горепосочените цели. Освен това, Вие само ще получавате информация за други продукти и услуги, там където изрично дадете съгласието си чрез регистрация при нас. Вие също така се съгласявате, че СМАРТ ВИЖЪН ЕООД ще има неограничено право да използва и съхранява в своите вътрешни системи, независимо дали те са в рамките на ЕС или извън тях, всякаква информация, предоставена от Вас.
Информация, която не съдържа лични данни СМАРТ ВИЖЪН ЕООД също така събира обща информация, която не съдържа лични данни, за да проследява данни като общият брой на посещенията в интернет сайта, броят на посетителите на всяка от интернет страниците и имената на домейните на доставчиците на интернет услуги на нашите посетители. Ние използваме тази информация, която остава при нас, за да разберем как нашите посетители използват нашите интернет сайтове, така че да можем да ги подобрим. Също така може да споделим тази информация с други компании на СМАРТ ВИЖЪН ЕООД. В ТОЗИ ПРОЦЕС НЕ СЕ РАЗКРИВА НИКАКВА ИНФОРМАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА ЛИЧНИ ДАННИ./span> Използване на IP адреси IP адресът е интернет протокол, представляващ набор от цифри, които биват автоматично определени за Вашия компютър, когато се свържете с Вашия доставчик на интернет услуги или чрез локалната мрежа (LAN) на вашата организация, или чрез глобалната мрежа (WAN). Интернет сървърите автоматично идентифицират Вашия компютър по IP адреса, който му е определен по време на Вашето влизане в мрежата.
СМАРТ ВИЖЪН ЕООД или трети компании, действащи от името на СМАРТ ВИЖЪН ЕООД могат да събират IP адреси за целите на системното администриране и да проверяват използването на нашия интернет сайт. Обикновено ние не свързваме IP адреса на един потребител с информация, съдържаща личните данни на този потребител, което означава, че всяко влизане на потребителя ще бъде регистрирано, но самият той ще остане анонимен за нас. Ние, обаче, можем да използваме IP адресите за идентифициране на потребители на нашия сайт, когато смятаме за необходимо да наложим спазване на правилата за ползване на сайта или да защитим нашата услуга, сайта или другите потребители.
Връзки с други интернет сайтове Интернет сайтът на Easy Spa предоставя връзки към други сайтове на СМАРТ ВИЖЪН ЕООД и на трети страни, като услуга за нашите потребители. Политиката на поверителност, описана тук не е приложима към тези сайтове. Моля, проверете разделите, свързани със закони и политики на поверителност на всеки сайт, който посещавате. Сигурност Easy Spa се ангажира да защитава сигурността на Вашата лична информация. СМАРТ ВИЖЪН ЕООД, чиято собственост е сайтът, управлява сигурни мрежи за данни, защитени от стандартна защитна стена и защита чрез парола. СМАРТ ВИЖЪН ЕООД е въвела мерки за сигурност, за защита срещу загуба, неправилна употреба и промяна на Вашите потребителски данни, които са под наш контрол.
Освен в случаите описани по-долу, само упълномощени служители имат достъп до информацията, която Вие ни предоставяте. Освен това ние налагаме строги правила на служителите на СМАРТ ВИЖЪН ЕООД, които имат достъп до базите данни, съхраняващи информация за потребители или до сървърите, на които се хостват нашите услуги. Макар, че не можем да гарантираме, че няма да се получи загуба, неправилна употреба или промяна на данни, ние полагаме всички възможни усилия, за да предотвратим такива събития.
Споделяне на информация, съдържаща лични данни с трети страни СМАРТ ВИЖЪН ЕООД няма да продава или отдава под наем информация, съдържаща лични данни на която и да е трета страна за каквито и да са цели. В някои специални случаи ние можем да разкрием вашата лична информация, при следните обстоятелства:
i. Понякога, внимателно подбрани трети страни предоставят на СМАРТ ВИЖЪН ЕООД поддържащи услуги във връзка с нейните интернет сайтове и такива страни могат, от време на време, да получат достъп до Вашата информация, за да получат възможност да предоставят тези услуги на СМАРТ ВИЖЪН ЕООД. Моля, бъдете спокойни, че всички компании, които предоставят такива поддържащи услуги имат изискване от СМАРТ ВИЖЪН ЕООД да отговарят на същите високи стандарти за защита на данните и им е забранено да използват информацията за техни собствени маркетинг цели;
ii. Когато имаме причина да вярваме, че е необходимо разкриване на такава информация, за да се идентифицира, влезе във връзка с или да се заведе дело срещу някой, който може да Ви причинява вреда или по друг начин да уврежда или да пречи на правата на СМАРТ ВИЖЪН ЕООД, нейната собственост или действия, на другите потребители на този сайт или на който и да е човек, на който може да бъде навредено чрез такива действия;
iii. Когато вярваме, че законът го изисква или в отговор на поискване от страна на правоприлагащите органи във връзка с криминално разследване или на гражданските или административните власти във връзка с предстоящо гражданско дело или административно разследване;
iv. В случай, че СМАРТ ВИЖЪН ЕООД и/или някой от нашите активи бъде продаден или прехвърлен или използван като обезпечение, информацията, събирана на нашия интернет сайт може да бъде прехвърлена на трети страни като част от тази транзакция;
v. СМАРТ ВИЖЪН ЕООД може също да предостави информация или да даде достъп до информация на всяка от нашите дъщерни компании.
Обвързващ характер С подаването на лична и/или свързана със здравето Ви информация, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от нашата политика на поверителност и се съгласявате, че СМАРТ ВИЖЪН ЕООД може по собствено усмотрение да разкрива тази информация за Вас при обстоятелствата и до степента, определени в тази наша политика.

Цени

Знаете ли,че?

Услуги

Политика на салона

Галерия

Контакти

Резервирай онлайн›